درج مطلب  

با الهام از معارف اسلامی و استفاده از تجربیات بشری و دستاوردهای علمی و درک نیازها، ضرورت ها و خلاء های دینی ، آموزشی ، فرهنگی و اجتماعی ، موسسه خیریه فرهنگی حضرت جواد الائمه (ع) در سال 1370، به همت افرادی مومن و متعهد که سوابق ممتد در فعالیتهای دینی، فرهنگی ، تربیتی، آموزشی و اجرایی، دغدغه و دلسوزی جدی نسبت به مسائل فوق الذکر بویژه در ارتباط با نوجوانان و جوانان داشتند و با سرمایه اولیه ای که توسط مقام معظم رهبری و آستان قدس رضوی اهداء گردید،  تاسیس و به لطف حضرت حق و اعتماد و همراهی خیرین و خانواده ها و اندیشه ورزی و تلاش معلمین و مسئولین موسسه و پشتکار ستودنی دانش آموزان موفق شد موقعیت و جایگاه ممتازی را در بین خانواده ها کسب نماید.

کرامت انسانی و ارزشهای مذهبی ، کیفیت ، دانش محوری، نوآوری و بهبود مستمر ، خود باوری و اعتماد به نفس از جمله ارزشهایی است که در این موسسه مورد توجه ویژه قرار می گیرد تا با استفاده از تعالیم اسلام ناب محمدی و پیشرفتهای بشری، خلاقیت و نوآوری و قابلیت های نیرو های انسانی را ارتفاء و فعالیتهای تحقیقاتی ،  توسعه ای و خیریه ای را گسترش داده ، شاهد موفقیت های دانش آموزان و دانشجویان در سطح استان و کشور و در نهایت عرصه های بین المللی باشد.
در حال حاضر این موسسه علاوه بر فعالیتهای عمومی از قبیل مشارکت در ساخت مسجد حضرت جوادالائمه(ع) و مرمت صحن ائمه کاظمین ، کتابخانه عمومی و برنامه های فرهنگی مردمی  با بهره گیری از تلاشهای حدود هزار نفر کادر ثابت و غیر ثابت در قالب 7 موسسه فعالیت دارد که عبارتند از :
 
1-  مجتمع آموزشی حضرت جوادالائمه(ع) کویر یزد
2-  موسسه خیریه فروغ جواد یزد
3-  شرکت سرمایه گذاری نگار کویر یزد
4-  موسسه آموزش عالی امام جواد (ع)
5-  موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جوادالا ئمه (ع)   
6-  موسسه آموزش عالی آزاد جواد
7-  موسسه فرهنگی هنری جواد