چاپ خبر
جواد الائمه (ع) شنبه, ۱۱ آذر ۱۴۰۲
ملاقات بادبیران
جلسه ملاقات والدین بادبیران به منظور بررسی
عملکرددرسی و آموزشی دانش آموزان عصر
روز یکشنبه ۵ آذرماه درسالن اجتماعات آموزشگاه برگزارشد.
انتهای پیام/.