چاپ خبر
جواد الائمه (ع) سه‌شنبه, ۲۳ آبان ۱۴۰۲
حضور آقای مهندس درخشان ومعرفی برنامه پایتون
حضور جناب آقای مهندس درخشان مسئول مرکزخلاقیت ونوآوری
مجتمع جوادالائمه(ع) و《معرفی دوره آموزشی زبان برنامه نویسی پایتون》
برای آشنایی بیشتر دانش آموزان
انتهای پیام/.