چاپ خبر
جواد الائمه (ع) سه‌شنبه, ۱۷ مرداد ۱۴۰۲
عبداللهی ونعیمی پور دربین برگزیدگان رویداد ایده شوی یزد پلاس شهرداری
رویداد «ایده شو یزد پلاس» با تجلیل از ۲۵ ایده پرداز
در مقاطع مختلف تحصیلی پایان یافت و طرح های برتر
قرار است به نام دانش آموزان در حوزه زیباسازی
و بازی های جدید در شهر اجرا شود.
رویداد «ایده شو یزد پلاس» با تجلیل از ۲۵ ایده پرداز
در مقاطع مختلف تحصیلی پایان یافت ، دانش آموزان
پایه نهم علی اصغرعبداللهی وپرهام نعیمی پورحائز رتبه
برترشدند.لازم به ذکراست طرح های برترقرار است
به نام دانش آموزان در حوزه زیباسازی و بازی های
جدید در شهر اجرا شود.
انتهای پیام/.